Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
28 November, 2011

W świetle przepisów ustaw o PDOP i PDOF, niektóre limity podatkowe na rok 2012 uzależnione są od średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku.

Kurs na 3 października 2011 (poniedziałek) wg tabeli kursów średnich nr 191/A/NBP/2011 wynosi 4,4370 zł/euro.

Status małego podatnika

 1. Dla celów podatku dochodowego

  W roku 2012 status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w roku 2011 kwoty 5 324 000 zł (1 200 000 euro pomnożone przez 4,4370 zł/euro, po zaokrągleniu do 1 000 zł).

  Korzyści z posiadania statusu małego podatnika:

  • kwartalny sposób uiszczania zaliczek na podatek dochodowy,
  • możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

  Limit na rok 2012 będzie wynosił 222 000 zł.

 2. Dla celów VAT

  Zgodnie z art.2 pkt.25 ustawy o VAT, za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący
   agentem, zleceniobiorcą lub inna osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w roku poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty równowartości 45 000 euro.

  Limit dla małych podatników w roku 2012 będzie wynosił 5 324 000 zł.

  Limit dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi itp. wyniesie 200 000 zł.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment