Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
5 December, 2011

Podatnik może opodatkowywać przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, jeżeli przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150 000 euro z:
- działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
- wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, lub spółki jawnej
osób fizycznych, z tym że w tym przypadku w/w limit dotyczy sumy przychodów
wspólników spółki z tej działalności
.

Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego na rok 2012 wynosi 661 680 zł

Ryczałt z zasady płatny jest miesięcznie, jednak podatnik może wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody w/w spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy
nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Limit dla kwartalnego opłacania ryczałtu w roku 2012 wynosi 110 280 zł.

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia w roku 1012 ksiąg rachunkowych.

Według ustawy o rachunkowości podatnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług finansowych za poprzedni rok podatkowy (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych
osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich) wynosiły w walucie
polskiej co najmniej równowartość 1 200 000 euro.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2012 wynosi 5 293 440 zł.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment