Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
11 December, 2011

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego. I tak:
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wynosiła 37,64 zł za 1 dt.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wynosiła 74,18
za 1 dt.

W związku ze wzrostem cen żyta wzrasta też podatek rolny na rok 2012 i wynosi on:
- dla gruntów gospodarstw rolnych (równoważnik 2,5 q żyta) – 185,45 zł od 1 ha przeliczeniowego,
- dla pozostałych gruntów (równoważnik 5 q żyta) – 370,90 zł od 1 ha.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn.15 listopada 1984 r o podatku rolnym art.4, art.6;
2. Komunikat Prezesa GUS z dn.19 października 2010 w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.;
3. Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment