Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
19 December, 2011

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U .z 2010 r. poz. 613; ost. zm. Dz. U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016), rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć:

od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od m² powierzchni 0,84 zł
pod jeziorami, w tym na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni
4,33 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m² powierzchni
0,43 zł
od budynków lub ich części:
mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej
21,94 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej
10,24 zł
związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w zrozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej
4,45 zł
pozostałych, w tym zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
od 1 m² powierzchni użytkowej
7,36 zł
od budowli 2 % wartości

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment