Skocz do Menu Strony | Skocz do Zawartość Strony
10 January, 2012

Koszty uzyskania przychodów w roku 2012 są takie same jak w roku 2011 i przedstawiają się następująco:

miesięcznie rocznie
- z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 zł do kwoty 1 335 zł
- równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego 111,25 zł łącznie do 2002,05 zł
- z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06 zł łącznie do 1668,72 zł
- równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego 139,06 zł łącznie do 2502,56 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego, komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, dokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment